Študijski program: Gostinstvo in turizem

V študijskem letu 2023/24 se bo začel izvajati prenovljen program Gostinstvo in turizem (Uradni list RS 7/2023). Prenova programa je odziv na zahteve trga dela, na spremembe v gostinstvu in turizmu, ki jih je prinesla epidemija covida-19, hkrati pa tudi na izzive dvojnega prehoda v Evropski uniji, ekološkega in digitalnega, ki vpliva na vse dele gospodarstva in družbe. Ohranja se širina programa, ki vključuje tako vsebine gostinstva kot turizma. Temelj za gostinski del je poklicni standard menedžer/menedžerka za področje hrane in pijač, za turistične vsebine programa pa je temelj poklicni standard svetovalec/svetovalka za destinacijski management.

Obema področjema so skupni:

 • komuniciranje z različnimi deležniki v maternem jeziku in vsaj dveh tujih jezikih,
 • digitalne spretnosti,
 • načrtovanje, organiziranje in vodenje poslovnih procesov,
 • skrb za kadre in njihovo usposobljenost,
 • ekonomika poslovanja in trženje,
 • projektni menedžment,
 • trajnostni razvoj,
 • poznavanje zakonodaje,
 • podjetnost,
 • samoiniciativnost
 • in kreativnost.

Študenti tako v obveznem delu pridobijo splošno znanje in spretnosti za samostojno delo v turističnih podjetjih ter različnih gostinskih obratih, tako nastanitvenih kot prehrambnih, kjer poskrbijo za goste od prihoda do odhoda, komunicirajo z njimi, izvedejo prodajne in administrativne storitve, pripravijo in postrežejo obroke, poskrbijo za udobno nastanitev in turistična
doživetja gostov, ob tem pa načrtujejo in organizirajo delo v sodelovanju z drugimi zaposlenimi in poslovnimi partnerji ter zagotavljajo kakovost opravljenih storitev v skladu z zakonodajo in standardi.

IZBIRNI DEL PROGRAMA:

V izbirnem delu lahko študenti, ki izberejo gostinsko smer, pridobijo dodatno znanje in spretnosti za:

 • visokokakovostne storitve strežbe in kuharstva,
 • organizacijo gastronomskih dogodkov,
 • barmanstvo,
 • kombiniranje hrane in vinske ponudbe
 • ter za kreativno oblikovanje alternativne in dietne prehrane.

Študenti, ki izberejo turistično smer, pa pridobijo dodatno znanje in spretnosti za delo v:

 • nastanitvenih obratih in turističnih agencijah,
 • oblikovanje turističnih produktov,
 • omogočanje doživetij v turizmu
 • ali za organizacijo poslovnih srečanj in dogodkov.

V skladu s trenutno metodologijo in novimi izhodišči za pripravo višješolskih študijskih programov je v program uveden tudi odprti kurikul.

Predmetnik

Ovrednotenje študijskih obveznosti po prenosno nabirnem kreditnem sistemu ECTS:

 

Št. Ime modula/predmeta/druge sestavine Obvezno/Izbirno Letnik Število ur študentovega dela Kreditne točke (KT)
M 1 Komunikacija in informatika Obvezno 1. 670 22
P 1 Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku obvezno 1 180 6
P 2 Poslovno komuniciranje in vodenje obvezno 1 180 6
P 3 Pravni predpisi v gostinstvu in turizmu obvezno 1 90 3
P 4 Uporabna informatika in statistika obvezno 1 120 4
D 1 Praktično izobraževanje - komunikacija in informatika obvezno 1 100 3
M 2 Trajnostno upravljanje destinacije Obvezno 1 560 19
P 5 Ekonomika podjetja obvezno 1 90 3
P 6 Ekonomika in menedžment turizma obvezno 1 120 4
P 7 Naravne in kulturne danosti turistične destinacije obvezno 1 200 7
D 2 Praktično izobraževanje - trajnostno upravljanje destinacije obvezno 1 150 5
M 3 Menedžment v gostinstvu Obvezno 1 570 19
P 8 Gastronomija obvezno 1 120 4
P 9 Organizacija dela v kuharstvu obvezno 1 150 5
P 10 Organizacija dela v strežbi obvezno 1 150 5
D 3 Praktično izobraževanje - menedžment v gostinstvu obvezno 1 150 5
M 4 Trženje in poslovanje v gostinstvu in turizmu obvezno 2 480 16
P 11 Projektni menedžment obvezno 2 80 3
P 12 Trženje v gostinstvu in turizmu obvezno 2 120 4
P 13 Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku obvezno 2 180 6
D 4 Praktično izobraževanje - trženje in poslovanje v gostinstvu in turizmu obvezno 2 100 3
M 5 Projekti v gostinstvu izbirno 2 690 23
P 14 Poslovanje nastanitvenih in prehrambnih obratov izbirno 2 150 5
P 15 Menedžment procesov v kuharstvu izbirno 2 150 5
P 16 Menedžment procesov v strežbi izbirno 2 150 5
D 5 Praktično izobraževanje - projekti v gostinstvu izbirno 2 240 8
M 6 Gostinstvo in barmanstvo izbirno 2 690 23
P 14 Poslovanje nastanitvenih in prehrambnih obratov izbirno 2 150 5
P 17 Organizacija gostinskih dogodkov izbirno 2 150 5
P 18 Barmanstvo izbirno 2 150 5
D 6 Praktično izobraževanje - gostinstvo in barmanstvo izbirno 2 240 8
M 7 Gostinstvo in harmonija okusov izbirno 2 690 23
P 14 Poslovanje nastanitvenih in prehrambnih obratov izbirno 2 150 5
P 17 Organizacija gostinskih dogodkov izbirno 2 150 5
P 19 Harmonija okusov izbirno 2 150 5
D 7 Praktično izobraževanje - gostinstvo in harmonija okusov izbirno 2 240 8
M 8 Kreativni načini priprave hrane Izbirno 2 690 23
P 14 Poslovanje nastanitvenih in prehrambnih obratov Izbirno 2 150 5
P 20 Hrana in pijače Izbirno 2 150 5
P 21 Kreativna priprava alternativne in dietne prehrane Izbirno 2 150 5
D 8 Praktično izobraževanje - kreativno načini priprave hrane Izbirno 2 240 8
M 9 Projekti v turizmu izbirno 2 690 23
P 22 Poslovanje potovalnih agencij in nastanitvenih obratov izbirno 2 150 5
P 23 Strokovna terminologija v tretjem tujem jeziku izbirno 2 150 5
P 24 Turistično vodenje in animacija izbirno 2 150 5
D 9 Praktično izobraževanje - doživetja v turizmu izbirno 2 240 8
M 10 Doživetja v turizmu Izbirno 2 690 23
P 22 Poslovanje potovalnih agencij in nastanitvenih obratov Izbirno 2 150 5
P 24 Tematski turizem Izbirno 2 150 5
P 25 Turistično vodenje in animacija Izbirno 2 150 5
D 10 Praktično izobraževanje - doživetja v turizmu Izbirno 2 240 8
M 11 Poslovna srečanja in dogodki Izbirno 2 690 25
P 26 Prireditve, kongresi, poslovna srečanja in festivali Izbirno 2 150 5
P 23 Strokovna terminologija v tretjem tujem jeziku Izbirno 2 150 5
P 27 Organizacija in izvedba poslovnih srečanj in dogodkov Izbirno 2 150 5
D 11 Praktično izobraževanje - poslovna srečanja in dogodki Izbirno 2 240 8
M 12 Odprti kurikul obvezno 2 330 11
P 28 Predmeti odprtega kurikula obvezno 2 270 9
D 12 Praktično izobraževanje - odprti kurikul obvezno 2 60 2
P 29 Prostoizbirni predmet obvezno 2 150 5
D 13 Diplomsko delo obvezno 2 150 5

Opombe:
PR – predavanja,     SV – seminarske vaje, LV – laboratorijske vaje, M – modul, P – predmet, D – druga sestavina študijskega programa (praktično izobraževanje, diplomsko delo)

Naziv strokovne izobrazbe

organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu/organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu (org. posl. gost. tur.)

Trajanje študija

Študijski program traja 2 leti in je ovrednoten z 120 kreditnimi točkami (KT).

Katalog znanj

Katalogi znanja za posamezne predmete prenovljenega programa Gostinstvo in turizem so dostopni na spletni strani Centra za poklicno izobraževanje: https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/vsi/ pod zavihkom Gostinstvo in turizem (Uradni list 7/2023), začetek izvajanja s študijskim letom 2023/24.

Temeljni cilji programa

• ovrednotiti vlogo gostinstva in turizma v svetovnem in narodnem gospodarstvu ter njuno
povezanost z drugimi gospodarskimi panogami in razvojem družbe;

• izobraziti organizatorje poslovanja v gostinstvu in turizmu z dovolj širokim strokovnoteoretičnim in
praktično uporabnim znanjem za samostojno delo v turističnih podjetjih in različnih gostinskih
obratih, tako nastanitvenih kot prehrambnih, s sposobnostjo prilagajanja spreminjajočim se
zahtevam delovnega okolja;

• poudariti vlogo posameznika kot soustvarjalca uspešnih delovnih procesov v gostinstvu in turizmu
ter pomen njegovega timskega povezovanja;

• oblikovati samozavestne, komunikativne, inovativne in kritično razmišljujoče strokovnjake za
sprejemanje poslovnih odločitev ter reševanje strokovnih problemov na področju gostinstva in
turizma;

• upoštevati smernice trajnostnega razvoja gostinstva in turizma, s poudarkom na zmanjševanju
ogljičnega odtisa in povezovanju z lokalnim okoljem, ter trendov trajnostnega razvoja v prihodnosti;

• razvijati odgovornost za kakovostno, etično in varno izvedbo delovnih procesov v gostinstvu in
turizmu;

• spremljati novosti v stroki z uporabo domače in tuje strokovne literature ter informacijskokomunikacijske tehnologije za namen vseživljenjskega učenja, strokovnega in kariernega razvoja.

Praktično izobraževanje

TEMELJNI CILJI PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

• privzeti temeljne vrednote v gostinstvu in turizmu ter primeren poslovni odnos do sodelavcev, gostov in ostalih poslovnih partnerjev;
• razviti mehke veščine, kot so vljudnost in gostoljubnost, odgovornost, samoiniciativnost, profesionalnost, natančnost in vestnost;
• razviti veščine poslovnega besednega in nebesednega sporazumevanja v slovenskem in še vsaj dveh tujih jezikih;
• samostojno spremljati razvoj stroke in implementirati spoznanja v prakso;
• pridobiti praktična znanja in izkušnje za timsko delo na področju gostinstva in turizma;
• uriti medosebno, motivacijsko in informacijsko vodstveno vlogo ter prepoznavati primerne načine vodenja v realnem okolju;
• strokovno in kakovostno reševati konkretne delovne probleme v podjetju;
• tvorno prispevati k organizacijski kulturi podjetja;
• odgovorno upoštevati ekološke, tehnične in varnostne predpise ter sistem celovite kakovosti;
• razviti sposobnosti za samostojno uporabo informacijskih virov in informacijsko-komunikacijske tehnologije na področju gostinstva in turizma;
• sistematsko in odgovorno pristopiti k izdelavi projektne naloge.

 

OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI

1. letnik
Število kontaktnih ur: 400
Oceno izpita sestavljata:
• ocena praktičnega dela pri delodajalcu,
• ocena pisnega izdelka z zagovorom.
2. letnik
Število kontaktnih ur: 400
Oceno izpita sestavljata:
• ocena praktičnega dela pri delodajalcu;
• ocena pisnega izdelka z zagovorom.

Arhiv

pontorsrečetpetsobned
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28      
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       
    123
45678910
11121314151617
25262728293031
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na “prilagodite nastavitve” lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.