Izredni študij

PRIDRUŽI SE NAM NA VSGT MARIBOR!

 

SPREMLJAJ NAS VIRTUALNO: sprehod po hodnikih VSGT

 

ZA ŠTUDIJ PROGRAMA GOSTINSTVO IN TURIZEM TER VELNES, SE LAHKO PRIJAVITE V DVEH (IN DODATNEM) PRIJAVNEM ROKU: 

 

Prvi prijavni rok za vpis bo potekal od 20. februarja do 17. marca 2023.

Kandidati za vpis se lahko prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000  Celje.

Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki se boste za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. O ustreznosti in uspešnosti prijave boste obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, nato pa se boste na povabilo naše šole vpisali med 16. in 20. avgustom 2023.

 

Drugi prijavni rok za vpis bo potekal od 25. do 31. avgusta 2023. 

Kandidati za vpis se lahko prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000  Celje.

Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki se boste za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. O ustreznosti in uspešnosti prijave boste obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, nato pa se boste na povabilo naše šole vpisali med 17. in 30. septembrom 2023.

 

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višji strokovni šoli do 6. oktobra 2023, po predhodnem dogovoru v referatu za študentske zadeve: [email protected].

 

ZAKAJ VSGT MARIBOR? 

  • Študenti pravijo, da je študij na VSGT Maribor “super, saj nismo samo številka, temveč tudi del nečesa pomembnejšega”
  • Smo majhna in najsodobnejše opremljena višja šola, ki se ponaša z edino fine dine šolsko restavracijo v Sloveniji – Restavracijo Sedem, ki je v letu 2020 prejela priznanje Michelinov krožnik (pod taktirko diplomanta VSGT – chefa in vodje kuhinje Sebastjana Plevčaka, mentorjev in študentov, ki samostojno izvajajo vse strokovne procese),
  • na VSGT Maribor se ponašamo z bogato tradicijo mednarodne šole in žanjemo uspehe v okviru projektov Erasmus+ (praktično izobraževanje ter usposabljanja v tujini),
  • v okviru mednarodnega sodelovanja izvajamo aktivnosti v mednarodnih združenjih (Euhrodip, AEHT ipd.), in se udeležujemo mednarodnih tekmovanj s študenti,
  • skupaj s študenti pripomoremo k soustvarjanju turističnih produktov mesta Maribor, večja – vsakoletna projekta šole sta Cafoodfest  ter Ambasador gostoljubja pri katerih študenti sodelujejo vse od ideje do izvedbe projektov ter razvijajo svoje strokovne ter umetniške veščine,
  • z organizacijo delavnic na dogodkih šole (tekom leta ter na Svetovni dan velnesa) delimo znanje o pomenu zdravega načina življenja in skrbi za zdrav vsakdan, za katerega je v prvi vrsti odgovoren vsak sam…

 

Postani ambasador znanja za umetnost gostoljubja. Pridruži se nam na VSGT Maribor na programih:

  • Gostinstvo in turizem
  • Velnes

 

PONUJAMO VAM MOŽNOST NADALJEVANJA ŠTUDIJA Z NEPOSREDNIM PREHODOM V VIŠJE LETNIKE!

  • Nadaljevanje študija na Fakulteti za turistične študije – Turistic(v enem letu pridobiš še visokošolsko diplomo – Bachelor’s degree, študij se izvaja v prostorih VSGT Maribor)
  • Nadaljevanje študija na B.H.M.S. v Švici (Business & Hotel Management School, v enem letu pridobiš še visokošolsko diplomo – Bachelor’s degree)

 

PRIJAVA ZA VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2023/24

V študijskem letu 2023/2024 bomo vpisovali v naslednja višješolska študijska programa:

Študenti po zaključenem študiju na VSGT MB pridobijo naslednji naziv:
– študijski program Gostinstvo in turizem: organizator/-ka poslovanja v gostinstvu in turizmu,
– študijski program Velnes: organizator/-ka poslovanja v velneški dejavnosti.

Postopek prijave in vpisa bo potekal v skladu z Razpisom za vpis 2023/24, ki ga je sprejelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Prijave za vpis sprejema VIŠJEŠOLSKA PRIJAVNA SLUŽBA (http://vps.vss-ce.com/VPS/)

 

POGOJI ZA VPIS

V višješolski študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili:
splošno ali poklicno maturo oziroma so končali temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
– imajo opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in so opravili preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju oziroma skladno z vsakoletnim Razpisom za vpis v višje strokovne šole.

 

IZREDNI ŠTUDIJ

Izredni študij je oblika študijskega procesa, ki je prilagojen osebam, ki so pretežno že zaposlene. Po programu, ciljih in vsebinah je enak rednemu študiju, njegovo izvajanje pa je prilagojeno glede na število študentov in v skladu z zagotavljanjem minimalno potrebnega obsega kontaktnih ur za ustrezno usvajanje znanja in veščin stroke.

Izvedba študijskih aktivnosti v okviru izrednega študija na VSGT Maribor traja, tako kot na rednem študiju, dve leti. Po dveh letih predavanj in vaj sledi še čas, potreben za pripravo diplomskega dela, ta pa je odvisen od motiviranosti vsakega posameznika za končanje študija. Torej prvi dve študijski leti sta med oktobrom in junijem namenjeni izvajanju predavanj, vaj oziroma aktivnostim študijskega procesa, nadaljevanje pa pripada pripravi diplomskega dela. V kolikor ste dobro organizirani in motivirani, lahko diplomo v obliki projektne diplomske naloge ali diplomskega dela pripravite že v okviru študija v drugem letniku, k čemur vas spodbujamo ves čas študija. Praktično izobraževanje, ki obsega pomemben delež celotnega vsebine višješolskih študijskih programov, poteka v celotnem obsegu ur in nima posebnih prilagoditev izvedbe. Glede na posameznikove delovne izkušnje pa se lahko tovrstne aktivnosti tudi individualno priznajo oziroma upoštevajo, seveda v skladu z veljavnimi predpisi in postopki, ki so na voljo na spletni strani šole in pri organizatorju Praktičnega izobraževanja na šoli.

Izredni študij je po zahtevnosti in vsebini enakovreden rednemu študiju. Predmeti se izvajajo v prilagojenem razporedu, ki ni nujno enak razporedu na rednem študiju. Obseg ur in organiziranost študija sta prilagojena zaposlenim udeležencem, zato aktivnosti potekajo običajno v do tretjinski izvedbi pri splošnih vsebinah in do polovični pri strokovnih predmetih. Predavatelji pridobljena znanja preverjajo z izpiti, projektnimi in seminarskimi nalogami oziroma z aktivnim načinom študija. Izredni študenti opravijo enako količino študijskega dela in dosežejo enako število kreditnih točk po ECTS sistemu kot redni študenti.

Predavanja potekajo v popoldanskem in večernem času 2- do 3-krat tedensko. Izjemoma se v dogovoru s študenti izobraževalno delo ali delo na terenu izvaja tudi ob sobotah. Običajno potekajo predavanja in vaje za en oziroma največ dva predmeta hkrati. Tako imajo izredni študenti v enem tednu dva do trikrat tedensko študijsko delo na šoli, predavatelji pa so jim na voljo tudi v e-okolju. Po koncu vsake izvedbe predmeta, navadno v roku meseca dni, sledi prvi izpitni rok, ki se izvede v skladu z dogovorom med študenti in predavateljem. Izpiti oziroma preverjanje znanja potekajo na šoli oziroma na dogovorjen način v skladu s specifikami posameznega predmeta. Ostali izpitni roki so študentom na voljo v okviru rednih razpisanih in objavljenih rokov na spletni strani šole.

Izrednim študentom, ki imajo praktične delovne izkušnje ali opravljene študijske obveznosti v ustreznih višješolskih ali visokošolskih programih, lahko študijska komisija na osnovi pisne prošnje, katere obvezne priloge so tudi dokazila delodajalcev ali drugih visokošolskih institucij o opravljenih izpitih, prizna (oprosti) določene študijske obveznosti. Dokumenti za priznavanje se v skladu s postopki oddajo v referatu šole.

Zaradi prilagajanja študijskega procesa izrednim študentom izvajamo določene predmete za oba  programa skupaj. Organizacija in časovna razporeditev predavanj se izvede v večini primerov povsem ločeno od rednega študija (izjeme so lahko nekateri izbirni predmeti, ki se lahko zaradi nizkega števila izrednih študentov izvajajo skupaj za redne in izredne študente).

Za izredni študij je potrebno plačati šolnino. Šolnino plačajo študenti sami ali pa v njihovem imenu delodajalci ali druge organizacije (npr. Zavod RS za zaposlovanje). Šolnina za izredni študij je objavljena na veljavnem ceniku, ki ga sprejme Svet zavoda in je objavljen na spletnih straneh in v referatu šole.

Izredni študenti VSGT Maribor so po vseh pravicah in dolžnostih izenačeni z rednimi študenti (pravice študentov izhajajo iz njihovega socialnega statusa).

ŠOLNINA ZA IZREDNI ŠTUDIJ:
1. LETNIK (poravna se lahko enkratno ali v treh enakih obrokih)

(1. obrok pred vpisom, 2. obrok do 31. 12. in 3. obrok do 30. 4.)

1.810,00 €
2. LETNIK (poravna se lahko enkratno ali v treh enakih obrokih)

(1. obrok pred vpisom, 2. obrok do 31. 12. in 3. obrok do 30. 4.)

1.810,00 €
DIPLOMA (poravna se pred oddajo prijave na zagovor v skladu s prejetimi navodili) 270,00 €
PONAVLJANJE LETNIKA oz. ponoven vpis (manjkajoča diploma) 60,00 €
PONAVLJANJE LETNIKA oz. ponoven vpis (do 3 manjkajoči izpiti v letniku) 120,00 €
PONAVLJANJE LETNIKA oz. ponoven vpis (od 4 do 7 manjkajočih izpitov v letniku) 250,00 €
PONAVLJANJE LETNIKA oz. ponoven vpis (nad 7 manjkajočih izpitov v letniku) Celotna šolnina letnika

Cenik VSGT Maribor je bil potrjen na seji Sveta šole dne 18.12.2019 in velja od 1. 1. 2020 za študente rednega in izrednega študija v skladu s Pravilnikom o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Ur. l. RS, št. 21, 21. 3. 2011)

 

V kolikor se študenti držav, s katerimi Republika Slovenija nima sklenjenega sporazuma na področju izobraževanja, želijo izobraževati v sklopu rednega študija, poravnajo znesek šolnine po ceniku za izredni študij.

Za dodatne informacije o vpisu, programih in načinih študija pišite v referat šole: [email protected].

 

 

OBIŠČITE MARIBOR – PRESENEČENJ POLNA DESTINACIJA


Klik – obišči Maribor

 

 

Arhiv

pontorsrečetpetsobned
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28      
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       
    123
45678910
11121314151617
25262728293031
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na “prilagodite nastavitve” lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.