Aktivni mednarodni projekti*:

 • Erasmus+ KA131 (v procesu izvajanja)
 • Erasmus+ KA107 (v procesu poročanja in diseminacije)
 • Erasmus+ KA202 DETOUR (zaključeno)
 • Erasmus+ KA202 SUSTAIN (zaključeno)
 • Erasmus+ KA202 WeSkill (v procesu izvajanja)
 • Erasmus+ KA202 ImDiPeT (zaključeno)
 • Erasmus+ KA220 EcoSME (v procesu izvajanja)
 • Erasmus+ KA220 ForestWell (v procesu izvajanja)
 • Erasmus+ KA220 FoodTuristic (v procesu izvajanja)

*Spodaj najdete več o naših projektih.

FoodTuristic

Logo_edited.jpg

Vrsta projekta: Erasmus+ KA220

Trajanje projekta: november 2023 – junij 2025

Spletno mesto:https://www.foodturistic.com/

Partnerji: TUS Ireland, LHD France,  ITS Malta, VSGT Maribor, MTU

Temeljni cilj projekta je prepoznati in ovrednotiti primere dobrih praks za omejevanje zavržkov hrane v gastronomiji in implementacija krožne ekonomije in inovativnih oblik pridelave hrane. Na osnovi analize stanja se projekt nato osredotoči na pripravo spletnih učnih vsebin in digitalne učilnice  za pridobitev mikro dokazila (digital badge) Zelene kulinarične veščine. Zaključne aktivnosti projekta so namenjene desiminaciji rezultatov in promociji projektnih učinkov.

ForestWell

Vrsta projekta: Erasmus+ KA220

Trajanje projekta: november 2022 – marec 2025

Partnerji: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor (Slovenija), FAS (Islandija), Momentum (Irska), Mood of Finland (Finska), EUEI (Danska), FtHUB (Portugalska).

Spletno mesto: https://forestwell.eu/

Temeljni cilj projekta ForestWell je v AR okolju razviti inovativen in trajnostno naravnan učni modul, ki krovno tematiko gozdov navezuje na področje velnesa, turizma in kulinarike. Modul je namenjen študentom in predavateljem VET, podjetnikom ter ostali zainteresirani javnosti. Projekt je naravnan zeleno, trajnostno in digitalno in preko svojih učinkov pomeni doprinos za vse skupnosti partnerskih okolij.

Dokumenti:

Vabilo na Zeleni sprehod, 28. 11. 2023

EcoSME SLO 

Vrsta projekta: Erasmus+ KA220 |

Trajanje projekta: november 2021 – april 2024

Partnerji: Galway-Mayo Institute of Technology (Irska), Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor (Slovenija), DomSpain Slu (Španija), EURACOM (Francija), Instituto Politecnico de Viana de Castelo (Portugalska), Bia Innovator Campus CLG (Irska).

Spletno mesto: https://www.ecosme.eu/si

Projekt je osredotočen na trajnostne vsebine poslovanja znotraj gostinske in turistične industrije, ki bodo v času epidemiji ključnega pomena za uspešno okrevanje gospodarstva. V skladu z evropsko strategijo za MSP 2020 se bo spodbujalo in promoviralo primere dobrih praks, ki jih zaznamuje trajnostno poslovanje ter konstantno inoviranje poslovanja ter sodelovanje in mreženje med industrijo in izobraževalnimi institucijami za razvoj ključnih kompetenc, ki jih gospodarstvo potrebuje za uspešno in čim hitrejše okrevanje.

Glavni cilji projekta so:

 • Osveščanje o prednostih trajnostnega upravljanja in poslovanja podjetij.
 • Podpora MSP pri njihovem prehodu v trajnostne oblike poslovanja z izpopolnjevanjem/prekvalifikacijo osebja ter spodbujanjem trajnostnega podjetništva in praks.
 • Spodbujanje priložnosti za nadgradnjo in izpopolnjevanje na področju zelenih in trajnostnih kompetenc in veščin zaposlenih v gostinstvu in turizmu.
 • Podpora izobraževalnim institucijam pri razširitvi nabora ustreznih virov in materialov za usposabljanje na področju trajnostnih oblik poslovanja.

Ključni rezultati projekta bodo:

 • Priprava temeljitega poročila o trajnostnih izzivih poslovanja in potrebah ter spretnostih MSP znotraj gostinstva in turizma v času po epidemiji
 • Priprava večjezičnega gradiva in celovitega nabora dobrih praks s področja trajnostnega poslovanja za potrebe vključitve v program usposabljanja na področju gostinstva in turizma.
 • Osveščanje o koristih in prednostih trajnostnih načinov poslovanja za lokalna podjetja, zaposlene, skupnosti in okolje.
 • Vzpostaviti delujočo mednarodno mrežo podjetij, ki se zavzemajo za oblike trajnostnega poslovanja.
IMPROVING DIGITAL PEDAGOGICAL COMPETENCES OF VET TEACHERS IN THE TOURISM SECTOR (ImDiPeT)

Vrsta projekta: Erasmus+ KA226| številka projekta: KA226-63DD0B46

Trajanje projekta: 1. 3. 2021 – 28.2. 2023

Partnerji: Coopérative pour le Développement de l’emploi dans les métiers du Patrimoine (Francija, vodilni partner), Institut za podgotovka na slujiteliv mejdunarodni organizacii zdruzhenie (Bolgarija), Profesionalna gimnaziya po turizam “Pencho Semov” (Bolgarija), Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor (Slovenija), Kuldigas tehnologiju un turisma tehnikums (Latvija).
Spletno mesto: https://www.imdipet-project.eu/
Številni učitelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja se zaradi situacije v povezavi s pandemijo COVID-19 soočajo z izzivi poučevanja in učenja na daljavo. Vsebina njihovih gradiv za dijake in študente pogosto ni dovolj privlačna, ker le-ti niso ustrezno (aktivno) vključeni v sam proces učenja. Pozornost učencev bi lahko veliko učinkoviteje ohranili, če bi učno snov predstavili na bolj interaktiven način. To lahko učitelji dosežejo s preoblikovanjem in prilagajanjem učnih vsebin, vključno z igrifikacijo kot pedagoškim pristopom v procesu poklicnega e-učenja. Številni učitelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja se zaradi situacije v povezavi s pandemijo COVID-19 soočajo z izzivi poučevanja in učenja na daljavo. Vsebina njihovih gradiv za dijake in študente pogosto ni dovolj privlačna, ker le-ti niso ustrezno (aktivno) vključeni v sam proces učenja. Pozornost učencev bi lahko veliko učinkoviteje ohranili, če bi učno snov predstavili na bolj interaktiven način. To lahko učitelji dosežejo s preoblikovanjem in prilagajanjem učnih vsebin, vključno z igrifikacijo kot pedagoškim pristopom v procesu poklicnega e-učenja.
Glavni cilj projekta je razvoj digitalnih pedagoških kompetenc učiteljev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v razmerah, ki jih narekuje COVID-19. Posebni cilji so:
 • zagotavljanje visokokakovostnega inkluzivnega digitalnega izobraževanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju;
 • razvoj in uporaba prosto dostopnih izobraževalnih virov, prosto dostopnih učbenikov ter brezplačne in odprtokodne izobraževalne programske opreme;
 • krepitev sodelovanja in mreženja med poklicnimi šolami s področja turizma;
 • priprava učiteljev na izzive pravičnosti, raznolikosti in vključevanja v digitalno učno okolje;
 • spodbujanje učiteljev, naj med izvajanjem projekta in po projektnih aktivnostih uporabljajo digitalno učno okolje.

Ključni rezultati projekta bodo:

 • razvoj visokokakovostnih in privlačnih digitalnih vsebin;
 • razvoj inovativne odprtokodne izobraževalne programske opreme;
 • razvoj odprtokodne digitalne knjižnice za poklicno izobraževanje in usposabljanje v turističnem sektorju.

Dokumenti:

Zadnje novice – rezultati

WELLNESS AND SPA TOURISM SECTORAL SKILLS DEVELOPMENT (WeSkill)

VSGT se zavzema za aktivno vključevanje v domače in mednarodne projekte, ki promovirajo razvoj institucije, njenih programov in zaposlenih. Zaposleni in študentje imajo možnost neposrednega vključevanja v projekte šole, bodisi kot člani projektne skupine ali kot nosilci projektne ideje. Za več informacij nas kontaktirajte na 0038623202308 ali [email protected].

Vrsta projekta: Erasmus+ KA202 | številka projekta: 621401-EPP-1-2020-1-BG-EPPKA2-SSA

Trajanje projekta: 1. 11. 2020 – 1.11. 2023

Partnerji: Inštitut za usposabljanje kadrov v mednarodnih organizacijah (ITPIO), Bolgarija, Turistična zbornica Bolgarije (BTC), Bolgarija, Zemedelska strokovna gimnazija “Kliment Timiryazev” (ZPG), Bolgarija, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI), Slovenija, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SSGZ), Slovenija, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor (VSGT), Slovenija, Nacionalni center za izobraževanje (VISC), Latvija, Združenje letovišč Latvije (LRA), Latvija, Tehnična šola za modo in oblikovanje v Rigi (RSMT), Latvija, DIMITRA Izobraževanje & Svetovanje SA, Grčija, Združenje občin s termalnimi vrelci (HATS), Grčija, Združenje zdraviliškega in velneškega turizma Srbije (ZVST), Srbija, Farmacevtsko – fizioterapevtska šola (FFS), Srbija, Tiber Umbria Comett izobraževalni program (TUCEP), Italija, FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA turistično združenje (FC), Italija, Skupina AFORMAC (AFORMAC), Francija, Zveza obrtnikov in gostinstva Puy de dôme (UMIH), Francija, Inthecity projekt (Inthecity), Nizozemska, Mednarodna zveza za hidroterapijo in klimatsko terapijo (FEMTEC), Italija.

Spletno mesto: https://weskill.eu/

WeSkill: Wellness and SPA Tourism sectoral skills Development

Vrednost trga zdravja in dobrega počutja v zahodni Evropi se je med letoma 2013 in 2018 znatno povečala.
Na začetku opazovanega obdobja je trg zdravja in dobrega počutja znašal približno 126 milijard EUR in se je leta 2018 povečal na približno 149 milijard EUR.
Trg zdravja in dobrega počutja v vzhodni Evropi je doživel podobno povečanje tržne vrednosti, ki se je povečala s približno 22 milijard EUR v letu 2013 na 30,5 milijarde leta 2018.
Trend zdravja in dobrega počutja se je po Evropi še naprej povečeval, saj se več posameznikov zaveda pomembnosti zdravega in aktivnega življenjskega sloga.
Glavni izziv pri nadaljnjem razvoju wellness turizma kot odziv na naraščajoče zanimanje turistov, pa tudi na povpraševanje po wellness paketih, ki vključujejo raznolikost storitev, je razpoložljivost usposobljenega osebja. Vse kategorije partnerjev, ki sodelujejo v tem projektu (predstavniške organizacije, sektorska krovna organizacija, centri za poklicno izobraževanje, ponudniki VET- vocational education training), so ključni akterji pri modernizaciji in napredovanju in novih sektorskih znanj v svojih državah in redno izvajajo glavne projektne dejavnosti. Glavni cilj projekta je oblikovanje internacionalnih učnih načrtov in ustreznih vsebin za usposabljanje na področju wellnessa in SPA turizma. Razvitih bo 5 internacionalnih modularnih učnih načrtov, ki temeljijo na učnih rezultatih za učence v evropski kvalifikacijski okvir 4 (EQF 4) in zaposlene v podjetjih, ki zasedajo kvalifikacije, povezane z evropskim kvalifikacijskim okvirjem 4. Projekt WeSkill bo s pomočjo sodobnega personaliziranega didaktičnega orodja
(mobilna aplikacija za večjezično usposabljanje) študentov in odraslih / zaposlenih iz tega sektorja, skušal narediti sektor privlačen, trajnosten in napreden ter konkurenčen na območju EU.

Trenutno vsi partnerji projekta delajo na sklopu 3 ‘’Opredelitev vrzeli v znanju in potrebah po usposabljanju’’, ki predstavlja raziskovalno fazo projekta. Sestavljena je iz raziskav vsebine preko spleta, terenskih raziskav za ugotavljanje vrzeli v znanju, priprave poročila o ugotovitvah raziskav na temo vrzeli v znanju v obstoječih podatkovnih virih in poročila o ugotovitvah raziskave. Rezultati bodo kmalu objavljeni.

Kratki pregledi in poročila so dostopna na spodnjih povezavah:

WeSkill_novičnik 1

WeSkill_novičnik_2

WeSkill_novičnik_3

WeSkill_novičnik_4

WeSkill_novičnik_5

WeSkill_novičnik_6

WeSkill_novičnik_8

Za več informacij spremljajte projektne aktivnosti na:

[email protected]

https://www.linkedin.com/groups/9044609/

https://www.facebook.com/WeSkill-Project-106926691492618 

DETOUR  – razvoj novih kompetenc za velneško dejavnost

Vrsta projekta: Erasmus+ KA202 | številka projekta: projektna številka: 2019-1-UK01-KA202-061904
Trajanje projekta: 1. 10. 2019 – 1.10. 2021
Partnerji: Irska, Škotska, Slovenija, Azori, Islandija
Spletno mesto projekta: www.detourproject.eu

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor sodeluje v projektu DETOUR, katerega vodilni partner je “University of the Highlands and Islands” iz Škotske.
Skupaj s projektnimi partnerji na Irskem, Islandiji in Azorih sodelujejo pri dvoletnem projektu, ki s osredotoča na krepitev znanja in spretnosti ljudi, ki delajo v tem hitro rastočem sektorju.

VELNES: Nadgradnja kompetenc zaposlenih

Izvajalci projekta se želijo povezati s podjetji in organizacijami, ki delujejo na področju velnesa in dobrega počutja,
da bodo bolje razumeli potrebe, poznavanje in razumevanje dobrega počutja, priložnosti in predvsem,
da bi skupaj opredelili področja, kjer bi bilo dobro nadgraditi znanja in veščine vseh zaposlenih.
Cilj projekta DETOUR je izobraževalnim institucijam, ter malim in srednje velikim podjetjem,
DMO-jem in drugim turističnim organizacijam, ki delujejo na področju turizma ponuditi znanje in veščine
za boljše izkoriščanje sedanjih in prihodnjih ugodnih turističnih priložnosti. Vse z namenom spodbujanja inovacij,
diverzifikacije trga in pospeševanja regionalne rasti.

Konkretno želijo:

analizirati področje velnesa in dobrega počutja v Sloveniji,
ustvariti zemljevid turistične ponudbe s področja velnesa in dobrega počutja,
razviti akcijski načrt za podporo sektorskemu razvoju,
razviti ustrezen program usposabljanja, do katerega bodo lahko preko namenskega množičnega spletnega odprtega tečaja (MOOC) dostopali prav vsi.

STIMULATING HEALTHY FOOD SERVICE INNOVATION (SUSTAIN)

Vrsta projekta: Erasmus+ KA202 | številka projekta: 2019-1-UK01-KA202-061656

Trajanje projekta: 1. 10. 2019 – 1.10. 2021

Partnerji: Galway County Council, Irska, Centro de formacion de administracion y hosteleria SL, Španija, European E-learning Institute, Danska, Momentum marketing services limited, Irska, Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie, Bulgaria in Trade management services Ltd, Združeno kraljestvo kot vodilni partner.

Spletno mesto projekta: www.foodinovation.how

VSGT Maribor nadaljuje svojo pot mednarodne odličnosti, tokrat tudi na projektu Erasmus+ KA202. Skupaj z mednarodnimi partnerji smo uspešno prijavili projekt z naslovom »Stimulating Healthy Food Service Innovation«, v nadaljevanju SUSTAIN.

Namen projekta je predvsem izboljšati kakovost prehrane, ki jo ponujajo mali in srednje veliki ponudniki, s projektom pa zasledujemo naslednje prioritete:

 • izboljšati kakovost prehrane, 
 • preprečevati pojavnost prekomerne teže Evropejcev,
 • povečati konkurenčnost podjetij,
 • okrepiti inovacije na področju zdrave prehrane in novih storitev ter
 • opolnomočiti podjetja v verigi prehranjevanja v gostinskih obratih (bolnice, šole, premični gostinski obrati, cateringih, dobavitelji itd.).

Cilji projekta so:

 1. Pregled dobrih praks in priprava zbornika s konkretnimi napotki.
 2. Priprava in izvedba izobraževalnih programov za inovacije na področju zdrave prehrane.
 3. Priprava odprte spletne platforme, ki bo združevala vse zgoraj omenjene prioritete in promovirala zdravo prehrano.
 4. Diseminacija rezultatov med ponudnike, živilski sektor ter oblikovalce politik.

Vas zanima več? Bi se v prihodnje radi udeležili brezplačnih usposabljanj na področju inovativnosti zdrave prehrane? Pridružite se nam in izkoristite znanje mednarodnih partnerjev ter povečajte konkurenčnost vašega podjetja! KLIKNITE NA POVEZAVO.

Uspešno zaključeni projekti:

Arhiv

pontorsrečetpetsobned
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28      
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       
    123
45678910
11121314151617
25262728293031
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na “prilagodite nastavitve” lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.