Gostinstvo in turizem

Več

Velnes

Več

Izvajamo višješolska študijska programa:

 

  • Gostinstvo in turizem (naziv: organizator/-ka poslovanja v gostinstvu in turizmu)
  • Velnes (naziv: organizator/-ka poslovanja v velneški dejavnosti)

Študij na višji strokovni šoli traja dve leti.
Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

 

–> Vodnik za študij 2022

 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno ali poklicno maturo, oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

 

Pogoji za napredovanje

V 2. letnik lahko napreduje študent/-ka, če je uspešno opravil/-a obveznosti iz modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent/-ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika,  pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri Študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta/-ke.

 

Nadaljevanje študija na Fakulteti za turistične študije – Turistici (visokošolska diploma – Bachelor’s degree)

 

Študij se izvaja v prostorih VSGT (Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem) Maribor.

Fakulteta za turistične študije – Turistica (Univerza na Primorskem) je pripravila prilagojen program izobraževanja za pridobitev visokošolske izobrazbe, ki se izvaja v Mariboru, v prostorih VSGT Maribor. Program Management turističnih podjetij omogoča diplomantom višješolskih študijskih programov Gostinstvo in turizem ter Velnes, da nadgradijo svoje znanje in pridobijo nove kompetence na področju vodenja, upravljanja in trženja v gostinstvu in turizmu. Z zaključenim programom Fakultete za turistične študije – Turistice pridobijo študenti naziv »diplomirani/a organizator/ka turizma« in vse pravice, ki iz njega izhajajo. Študij se izvaja kot izredni študij.

PRIJAVNI ROK ZA VPIS poteka od 1. do 15.septembra prek portala eVŠ – Prijava za vpis (gov.si) Več informacij in podrobnosti najdete na spletni strani: https://www.turistica.si/si/studij/867-izredni-studij-v-mariboru

Več informacij:              Referat za študijske zadeve:
www.turistica.si             05 6177 028
info@fts.upr.si               referat@fts.upr.si

 

 

Nadaljevanje študija na B.H.M.S. v Švici (Business & Hotel Management School, visokošolska diploma – Bachelor’s degree)

 

Študentom VSGT Maribor, ki uspešno zaključijo študijski program Gostinstvo in turizem, omogočamo ekskluzivno nadaljevanje študija v Švici na zelo ugledni šoli B.H.M.S. (Business & Hotel Management School) po znižani vpisnini. Vpis je možen v zaključne letnike naslednjih študijskih programov:

Oba študijska programa vsebujeta 4-6 mesecev plačanega praktičnega usposabljanja v najboljših švicarskih hotelih.

Imamo tudi poseben dogovor za znižano vpisnino za študijski program Higher Diploma in Culinary arts, ki traja 2 leti. Vsak letnik vsebuje 4-6 mesecev plačanega praktičnega usposabljanja v najboljših švicarskih hotelih.

 

Za več informacij smo na voljo v Mednarodni pisarni (Mitja Petelin, mitja.petelin@vsgt.si).

 

 


 

 

Program vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

     

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

 

Več o programu je objavljeno na spletni strani Arnesa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na “prilagodite nastavitve” lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.